Mezinárodnípráce, význam a historie ACORN -Asociace za Komunitní Organizacea sociální Refromy Nyní

Mezinárodnípráce, význam a historie ACORN -Asociace za Komunitní Organizacea sociální Refromy Nyní

Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní (dále jen ACORN) je společností pro všechny poctivé a sociálně cítící lidi žijící nebo se zdržující na území ČR (ve světě úplně pro všechny).

První organizace stejného názvu vznikla v 70. letech ve Spojených státech amerických, kde se snažila pracovat ve všech sférách občanského života, kde cítila problémy a kde se rozhodla reálně pomáhat. Zde se ujala mnoha společenských úloh, o kterých byla přesvědčena, že vládní garnitura neplní a zlehčuje a podrývá tak vlastní úlohu státu v sociální sféře.

Proto dala za vznik skutečné asociaci, za práva chudých lidí. Mimo jiné můžeme třeba jmenovat asociace advokátních poraden, terénní pracovníky, kampaně za bydlení, práva zaměstnanců, přistěhovalců, národnostních menšin, ekologického aktivismu, podpora komunitního soužití sousedů a jejich organizace, která dává k dispozici i další četné výhody, například společné utříbené, rozumné a domluvené politické stanovisko, které umožňuje   vznášet společné požadavky u obecních voleb, v místních referendech, a při vyšším počtu takových komunit i případné vyšší politické požadavky, také vzájemné vzdělávání v oblasti právní (tzv. míra právní kultury, nebo právního vzdělání) a obecně společné výhody soužití jako společné prostory pro kulturní a jiné akce. (Společné sousedské organizace dávají výhody další, například manažerské. Mohou vznikat družstva, firmy patřící zaměstnancům a podobně.)

ACORN v USA za celou svou historii se tedy snažil ve všech směrech pomáhat obyčejným lidem a organizovat je a když byly tyto komunity a asociace dostatečně silné na to, že by mohly i reálně něco změnit, snažily se společně podporovat v kampaních takové zákony, které by měly být celkově prospěšné celé americké společnosti.

Proto například v posledních presidentských volbách podporovali svého kandidáta Baracka Obamu, který dříve působil v přidružených organizacích ACORN jako sociální pracovník a právník chudých lidí v Chicagu. ACORN pomáhal při volební kampani Baracka Obamy zapisovat do registru voličů lidi v oblastech s nižším procentem právního vzdělání a uvědomění. Tak pomohl s 1,5 miliony platných hlasů i chudým lidem, kterým pomáhá komunitně se organizovat.

ACORN v USA tak znatelně dopomohl k realizaci nových mnohých právních novel a sociálních reforem. Nejvíce byly všemožně podporovány reformy ve zdravotnictví, a tak je bezplatné zdravotnictví dnes neuvěřitelnouv realitou v USA, která dnes pomáhá milionům chudých Američanů.

Barack Obama je rozhodně presidentem na straně obyčejného lidu, avšak rozložení sil ve vládě i parlamentu a senátu znesnadňuje situaci na podporu dalších reforem a změn v USA.

Například dle našeho přesvědčení má stát splňovat nejen úlohu bezplatného zdravotnictví, ale i školství, práva občana na to být zaměstnán, práva na byt, práva na sociální začlenění, důstojných životních podmínek a další.

Ve spojených státech by ACORN chtěl zajisté docílit širších mezinárodních mírových smluv a důsledného odzbrojení. Ukončení všech válečných konfliktů, a investice mířené jinam, podporu rozvojovým zemím a lepší renomé USA ve Společenství národů. Přesto jsou dosažené změny za presidenta Obamy velikým vítězstvím, avšak z pozice chápání vyhrané jedné bitvy, ne však celé této války za práva lidí.

To je stručný přehled o první organizaci ACORN, jejích úspěších, neúspěších a pokusech o reálnou změnu. Dnes má ACORN v USA 350 tisíc členů a organizuje dalších 1,5 milionu chudých lidí.

(Věnujte prosím krátkou pozornost dělení Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní (ACORN)


ACORNu v USA byly neprávem nepřiznány státní dotace. Proto musel (dočasně) pozastavit svou činnost, nyní se čeká na obnovu dotací:

Jak to bylo s údajnými daňovými úniky, pašováním lidí a dalšími falešnými nařčeními naší části ACORN v USA? Soud rozhodl, že ACORN v ničem takovém není zapleten.


ACORN špionážní video

V září 2009 O’Keefe a jeho kolega, Hannah Giles , publikovali skrytou kamerou opatřenou upravenou nahrávku, v nichž Giles se představuje jako prostitutka a O’Keefe jako její přítel ve snaze vyvolat k poškození reakce zaměstnanců Asociace za Komunitní Organizace a Reformy Nyní (ACORN), v části organizace advokátů pro osoby s nízkým a středním příjmem (sekci). Videa byla nahrána v létě roku 2009 a ukazovala neprávem nízkou úroveň ACORN zaměstnanců v šesti městech údajně v poskytování poradenství Gilesovi a O’Keefemu o tom, jak se vyhnout detekci orgánů pro daňové úniky, pašování lidí a dalšími falešnými nařčeními. Poté, co byla zveřejněna videa, americký kongres hlasoval pro odstranění federálního financování pro ACORN ( $ 40 milionů, 10% z federálních zdrojů). Sčítání lidu a IRS také ukončili své vztahy s ACORN. Vnitřní ACORN šetření dospělo k závěru, že ACORN měl špatné postupy řízení, které přispěly k neodborným zásahům podle počtu jeho minimální-úrovně zaměstnanců, když připustili takový zásah zvenčí a manipulaci neoprávněných osob. V březnu 2010, ACORN USA oznámil, že se jeho federální úroveň rozpouští kvůli ztrátě finančních prostředků z veřejných a soukromých zdrojů.

1. března 2010, okresní prokurátor pro Brooklyn dospěl při šetření celého případu k závěru, že neexistuje žádné trestné pochybení ze strany zaměstnanců ACORN v tomto případu. O’Keefe obdržel imunitu před stíháním výměnou za poskytnutí úplné, nesestříhané videokazety pro kalifornské orgány. Vyšetřovací zpráva z Kalifornie Attorney General Edmund G. Brown Jr. vypověděla, že na videu z 01. 4 .2010 našel nálezy na videích z Los Angeles, San Diego a San Bernardino, které byly technicky doupravované po natáčení a nenašli důkazy o kriminálním chování nebo záměrům podporovat nebo navádět ke kriminálním jednáním ze strany zaměstnanců ACORN. Brown uvedl, že “věci nejsou vždy tak, jak někteří straničtí fanatici líčí.” Zpráva z Kalifornie také zjistila, že jeden ze zaměstnanců byl zobrazen jako ten, který měl zřejmě pomáhat O’Keefe v pašování lidí, jeho návrh na pašování však ohlásil po jeho setkání s O’Keefe a Giles okamžitě policii, pak totiž prý neprodleně navštívil policejního vyšetřovatele. A ten také podal trestní oznámení z narušení soukromí, a citoval zákon, který zakazuje v Kalifornii dělat nahrávky bez souhlasu všech zúčastněných stran. 14. června 2010, US vláda oficiálně přebrala zodpovědnost (Gao), vydala své nálezy, které nenašly žádný důkaz, že ACORN, nebo kterákoliv z jejích přidružených organizací, měly nezvládnout jedinou úlohu hrazenou z některých ze 40 milionů dolarů federálních peněz, které se jim dostaly v posledních letech.

Několik členů amerického kongresu se postavilo záporně k pracím O’Keefe a Giles ze září 2009. Usnesení nebylo ještě podáno ve výboru a nehlasovalo se pro to. Ani nebylo znovu dáno k projednání.


Proto prosím nevěřte falešnému profilu
www.acorn.cz, který není náš a nemá tato doména s námi nic společného, kromě toho, že je vytvořená, aby nám škodila a snažila se poškodit naše dobré a snaživé jméno a naše cíle, stejně jako odradit vás od spolupráce s námi.

Práce ACORN v USA bude brzy obnovena.


Děkujeme za pozornost, vaše Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní ACORN Czech.

Dosažené výsledky a úspěchy ACORN v USA se líbily v dalších státech amerického kontinentu, a tak začaly vznikat v střední a jižní Americe také další organizace ACORN v Mexiku a Argentině.

Každý stát je mírně jiný a v každém je zapotřebí mírně jiné strategie, ale plně to nasvědčuje celkově tomu, že asociace za práva lidí a přirozené chápání člověka a smyslu jeho existence jako součásti komunity, kde si je každý s každým roven a má stejná práva a může očekávat i stejné povinnosti je celosvětová záležitost, při které nehrají roli umělé hranice států a národních příslušností.

Proto ACORN dnes existuje již v 11 zemích světa, které zastřešuje jedna mezinárodní ( acorninternational.org ) a snaží se stejnými či podobnými metodami docílit spokojeného života všech lidí dobré vůle a snaží se o společenskou změnu v zájmu a v rámci jejich potřeb, tužeb a existenčního naplnění smyslu jejich vlastního žití.

Jsou to: ACORN – Canada, USA, Mexico, Honduras, Peru, Dominikánská Republika, Argentina, Keňa, Indie, Jižní Korea, Česká Republika

Dále se hovoří o vzniku v: Itálii, Vietnamské L.R., Ruské F.R., a v mnohých dalších místech, kde má mezinárodní ACORN své spolupracovníky a kolegy.

I my v České republice máme své ACORN, pročtěte si prosím důkladně, o co nám jde a popřemýšlejte o vstupu a možnosti společné práce.

Děkujeme ACORN Czech Republic.


en_USEnglish