Day: June 7, 2011

Mezinárodnípráce, význam a historie ACORN -Asociace za Komunitní Organizacea sociální Refromy Nyní

Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní (dále jen ACORN) je společností pro všechny poctivé a sociálně cítící lidi žijící nebo se zdržující na území ČR (ve světě úplně pro všechny).

První organizace stejného názvu vznikla v 70. letech ve Spojených státech amerických, kde se snažila pracovat ve všech sférách občanského života, kde cítila problémy a kde se rozhodla reálně pomáhat. Zde se ujala mnoha společenských úloh, o kterých byla přesvědčena, že vládní garnitura neplní a zlehčuje a podrývá tak vlastní úlohu státu v sociální sféře.

Proto dala za vznik skutečné asociaci, za práva chudých lidí. Mimo jiné můžeme třeba jmenovat asociace advokátních poraden, terénní pracovníky, kampaně za bydlení, práva zaměstnanců, přistěhovalců, národnostních menšin, ekologického aktivismu, podpora komunitního soužití sousedů a jejich organizace, která dává k dispozici i další četné výhody, například společné utříbené, rozumné a domluvené politické stanovisko, které umožňuje   vznášet společné požadavky u obecních voleb, v místních referendech, a při vyšším počtu takových komunit i případné vyšší politické požadavky, také vzájemné vzdělávání v oblasti právní (tzv. míra právní kultury, nebo právního vzdělání) a obecně společné výhody soužití jako společné prostory pro kulturní a jiné akce. (Společné sousedské organizace dávají výhody další, například manažerské. Mohou vznikat družstva, firmy patřící zaměstnancům a podobně.)

ACORN v USA za celou svou historii se tedy snažil ve všech směrech pomáhat obyčejným lidem a organizovat je a když byly tyto komunity a asociace dostatečně silné na to, že by mohly i reálně něco změnit, snažily se společně podporovat v kampaních takové zákony, které by měly být celkově prospěšné celé americké společnosti.

Proto například v posledních presidentských volbách podporovali svého kandidáta Baracka Obamu, který dříve působil v přidružených organizacích ACORN jako sociální pracovník a právník chudých lidí v Chicagu. ACORN pomáhal při volební kampani Baracka Obamy zapisovat do registru voličů lidi v oblastech s nižším procentem právního vzdělání a uvědomění. Tak pomohl s 1,5 miliony platných hlasů i chudým lidem, kterým pomáhá komunitně se organizovat.

ACORN v USA tak znatelně dopomohl k realizaci nových mnohých právních novel a sociálních reforem. Nejvíce byly všemožně podporovány reformy ve zdravotnictví, a tak je bezplatné zdravotnictví dnes neuvěřitelnouv realitou v USA, která dnes pomáhá milionům chudých Američanů.

Barack Obama je rozhodně presidentem na straně obyčejného lidu, avšak rozložení sil ve vládě i parlamentu a senátu znesnadňuje situaci na podporu dalších reforem a změn v USA.

Například dle našeho přesvědčení má stát splňovat nejen úlohu bezplatného zdravotnictví, ale i školství, práva občana na to být zaměstnán, práva na byt, práva na sociální začlenění, důstojných životních podmínek a další.

Ve spojených státech by ACORN chtěl zajisté docílit širších mezinárodních mírových smluv a důsledného odzbrojení. Ukončení všech válečných konfliktů, a investice mířené jinam, podporu rozvojovým zemím a lepší renomé USA ve Společenství národů. Přesto jsou dosažené změny za presidenta Obamy velikým vítězstvím, avšak z pozice chápání vyhrané jedné bitvy, ne však celé této války za práva lidí.

To je stručný přehled o první organizaci ACORN, jejích úspěších, neúspěších a pokusech o reálnou změnu. Dnes má ACORN v USA 350 tisíc členů a organizuje dalších 1,5 milionu chudých lidí.

(Věnujte prosím krátkou pozornost dělení Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní (ACORN)


ACORNu v USA byly neprávem nepřiznány státní dotace. Proto musel (dočasně) pozastavit svou činnost, nyní se čeká na obnovu dotací:

Jak to bylo s údajnými daňovými úniky, pašováním lidí a dalšími falešnými nařčeními naší části ACORN v USA? Soud rozhodl, že ACORN v ničem takovém není zapleten.


ACORN špionážní video

V září 2009 O’Keefe a jeho kolega, Hannah Giles , publikovali skrytou kamerou opatřenou upravenou nahrávku, v nichž Giles se představuje jako prostitutka a O’Keefe jako její přítel ve snaze vyvolat k poškození reakce zaměstnanců Asociace za Komunitní Organizace a Reformy Nyní (ACORN), v části organizace advokátů pro osoby s nízkým a středním příjmem (sekci). Videa byla nahrána v létě roku 2009 a ukazovala neprávem nízkou úroveň ACORN zaměstnanců v šesti městech údajně v poskytování poradenství Gilesovi a O’Keefemu o tom, jak se vyhnout detekci orgánů pro daňové úniky, pašování lidí a dalšími falešnými nařčeními. Poté, co byla zveřejněna videa, americký kongres hlasoval pro odstranění federálního financování pro ACORN ( $ 40 milionů, 10% z federálních zdrojů). Sčítání lidu a IRS také ukončili své vztahy s ACORN. Vnitřní ACORN šetření dospělo k závěru, že ACORN měl špatné postupy řízení, které přispěly k neodborným zásahům podle počtu jeho minimální-úrovně zaměstnanců, když připustili takový zásah zvenčí a manipulaci neoprávněných osob. V březnu 2010, ACORN USA oznámil, že se jeho federální úroveň rozpouští kvůli ztrátě finančních prostředků z veřejných a soukromých zdrojů.

1. března 2010, okresní prokurátor pro Brooklyn dospěl při šetření celého případu k závěru, že neexistuje žádné trestné pochybení ze strany zaměstnanců ACORN v tomto případu. O’Keefe obdržel imunitu před stíháním výměnou za poskytnutí úplné, nesestříhané videokazety pro kalifornské orgány. Vyšetřovací zpráva z Kalifornie Attorney General Edmund G. Brown Jr. vypověděla, že na videu z 01. 4 .2010 našel nálezy na videích z Los Angeles, San Diego a San Bernardino, které byly technicky doupravované po natáčení a nenašli důkazy o kriminálním chování nebo záměrům podporovat nebo navádět ke kriminálním jednáním ze strany zaměstnanců ACORN. Brown uvedl, že “věci nejsou vždy tak, jak někteří straničtí fanatici líčí.” Zpráva z Kalifornie také zjistila, že jeden ze zaměstnanců byl zobrazen jako ten, který měl zřejmě pomáhat O’Keefe v pašování lidí, jeho návrh na pašování však ohlásil po jeho setkání s O’Keefe a Giles okamžitě policii, pak totiž prý neprodleně navštívil policejního vyšetřovatele. A ten také podal trestní oznámení z narušení soukromí, a citoval zákon, který zakazuje v Kalifornii dělat nahrávky bez souhlasu všech zúčastněných stran. 14. června 2010, US vláda oficiálně přebrala zodpovědnost (Gao), vydala své nálezy, které nenašly žádný důkaz, že ACORN, nebo kterákoliv z jejích přidružených organizací, měly nezvládnout jedinou úlohu hrazenou z některých ze 40 milionů dolarů federálních peněz, které se jim dostaly v posledních letech.

Několik členů amerického kongresu se postavilo záporně k pracím O’Keefe a Giles ze září 2009. Usnesení nebylo ještě podáno ve výboru a nehlasovalo se pro to. Ani nebylo znovu dáno k projednání.


Proto prosím nevěřte falešnému profilu
www.acorn.cz, který není náš a nemá tato doména s námi nic společného, kromě toho, že je vytvořená, aby nám škodila a snažila se poškodit naše dobré a snaživé jméno a naše cíle, stejně jako odradit vás od spolupráce s námi.

Práce ACORN v USA bude brzy obnovena.


Děkujeme za pozornost, vaše Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní ACORN Czech.

Dosažené výsledky a úspěchy ACORN v USA se líbily v dalších státech amerického kontinentu, a tak začaly vznikat v střední a jižní Americe také další organizace ACORN v Mexiku a Argentině.

Každý stát je mírně jiný a v každém je zapotřebí mírně jiné strategie, ale plně to nasvědčuje celkově tomu, že asociace za práva lidí a přirozené chápání člověka a smyslu jeho existence jako součásti komunity, kde si je každý s každým roven a má stejná práva a může očekávat i stejné povinnosti je celosvětová záležitost, při které nehrají roli umělé hranice států a národních příslušností.

Proto ACORN dnes existuje již v 11 zemích světa, které zastřešuje jedna mezinárodní ( acorninternational.org ) a snaží se stejnými či podobnými metodami docílit spokojeného života všech lidí dobré vůle a snaží se o společenskou změnu v zájmu a v rámci jejich potřeb, tužeb a existenčního naplnění smyslu jejich vlastního žití.

Jsou to: ACORN – Canada, USA, Mexico, Honduras, Peru, Dominikánská Republika, Argentina, Keňa, Indie, Jižní Korea, Česká Republika

Dále se hovoří o vzniku v: Itálii, Vietnamské L.R., Ruské F.R., a v mnohých dalších místech, kde má mezinárodní ACORN své spolupracovníky a kolegy.

I my v České republice máme své ACORN, pročtěte si prosím důkladně, o co nám jde a popřemýšlejte o vstupu a možnosti společné práce.

Děkujeme ACORN Czech Republic.

ACORN Mexico Pictures

 

 

San Pedro Sula May Report

De Luis Martínez, San Pedro Sula Mayo 31, 2011

Durante el mes de Mayo además del aumento de la membrecía de ACORN se continuó estableciendo relaciones y actividades con organizaciones afines así como acompañando la lucha por el agua en San Pedro Sula y la no privatización de los recursos naturales en la región del Valle de Sula. De esta manera a lo largo de este mes se efectuaron 760 toques de puerta, 2 segundas visitas en las ciudades de San Pedro Sula y Choloma, así mismo 3 acciones rápidas en los municipios de San Pedro Sula, Choloma y Villanueva.

 

Actividades desarrolladas

a) Socialización e incorporación de nuevos miembros en San Pedro Sula.

b) Acciones de formación y conocimiento

c) Socialización e incorporación de nuevos miembros en Villanueva.

d) Socialización e incorporación de nuevos miembros en Choloma. 

e) Encuentro Mundial de ACORN International.

a) Socialización e incorporación de nuevos miembros en San Pedro Sula. 

 

Culminando el trabajo organizativo en la comunidad 6 de Mayo, se llevaron a cabo 240 toques de puerta y una acción rápida logrando incorporar 5 nuevos miembros a ACORN. Los mismos continúan incorporándose con la expectativa de generar un movimiento de presión social capaz de incidir en la pésima gestión de la concesionaria Aguas de San Pedro ASP, que continúa prestando un mal servicio en el suministro del vital líquido y sometiendo a la población sampedrana a pagar altos costos por el precio del agua.


El principal reclamo de los pobladores de este marginal sector de la ciudad continua siendo el mejoramiento de la calidad del servicio de agua potable, razón por la cual decidieron adherirse a ACORN para conjuntamente entablar acciones contundentes en contra de ASP para que el servicio de agua sea mejorado.

 

b) Acciones de formación y conocimiento.

 

En el marco de la relación con organizaciones sociales de la región en el mes de mayo se desarrollaron dos Foros en los que participaron miembros de ACORN residentes en esta comunidad, en los mismos se sensibilizaron a los participantes acerca de los temas de Soberanía Medioambiental y Justicia Fiscal. En estos foros a parte de conocer la temática, los participantes de ACORN dieron sus aportes en la planificación de estrategias a corto, mediano y largo plazo para desde las comunidades enfrentar estas problemáticas.

 

Estos eventos se llevaron a cabo los días 3 y 25 de mayo, siendo observados y participando más de 500 personas. Así mismo en nuestra relación fraternal entre ACORN Honduras y ACORN México fue invitada a participar en el II Congreso Nacional de Sociología en representación de ACORN la economista mexicana Laura Juárez, quien expuso temas vinculados a su experiencia como investigadora y su relación con nuestra organización.

 

c) Socialización e incorporación de nuevos miembros en Villa Nueva.

Se ha continuado el proceso de organización comunitaria en el Municipio de Villanueva. Este proceso organizativo ha sido posible gracias a 240 visita a hogares de la colonia Villas del Rio, teniendo como resultado la sensibilización de los pobladores sobre la problemática en cuanto a la necesidad de solventar dificultades concernientes a la exigencia del no aumento al costo del servicio de agua potable.

 

El resultado de estas acciones derivó en la incorporación de 2 nuevos miembros, dando inicio a la creación de una base social más fuerte y solida de ACORN en esta comunidad, que permitió se efectuara una acción rápida conjuntamente con las organizaciones sociales de carácter popular del municipio.

 

d) Socialización e incorporación de nuevos miembros en Choloma. 

En esta ciudad, fue posible desarrollar 280 toques de puerta, una segunda visita y una acción rápida logrando incorporar 5 nuevos miembros a ACORN. El principal reclamo de los pobladores de esta ciudad continua siendo la derogación del aumento arbitrario a los impuestos y la mejora en la prestación de los servicios municipales. Además cabe señalar que en el marco de la acción rápida ejecutada por ACORN, se realizó un Foro con líderes comunitarios del municipio para generar acciones conjuntas e incorporarse activamente a nuestra organización.

 

e) Encuentro Mundial de ACORN International.

 

Del 17 al 20 de mayo se celebró en la ciudad de Tegucigalpa Capital de Honduras el encuentro mundial de líderes y organizadores de ACORN International. En este evento participaron activamente varios líderes tanto de Tegucigalpa como San Pedro Sula, sobresaliendo las propuestas y avances presentados por la presidenta de ACORN Honduras Miriam Paz.

 

En este evento las y los líderes establecieron como principal reto institucional el fortalecimiento organizativo y extensión de ACORN Internacional al resto de América Central, teniendo como ejemplo organizativo y formativo ACORN Honduras.

Cuadro de Actividades del

Mes de Mayo 2011

Fecha

Toque

de Puerta

Comunidades visitadas

Afiliados

Segunda Visitas

Acciones Rápidas

2-7 Mayo

240

6 de Mayo (San Pedro Sula)

5

1

1

9-14Mayo

240

Villas del Rio(Villanueva)

2

0

1

23-31   Mayo

280

El Centro (Choloma)

5

1

1

Total

760

3

12

2

3

Cuadro de Resumen de Miembros Organizados

Municipio

Comunidades visitadas

Afiliados

San Pedro Sula

Padre Claret

Col. Rivera Hernández,

Guadalupe

Asentamientos Humanos

Col. Sinaí

Jardines del Valle

6 de Mayo

5

10

6

23

6

10

37

Choloma

Las Pilas,

Bajos de Choloma

El Centro

La Mora

Jardines del Norte

32

17

39

8

15

El Progreso

Col. Berlín

Palermo

18

20

Villanueva

Villas del Rio

5

Total

 

251

 

 

ACORN Kenya May Report

MAY 2011 PROGRESSIVE REPORT                             01/06/2011

 1. MEETINGS

Membership meetings

Both villages held one membership meeting each for briefings and as a forum for the collection of monthly dues.

VILLAGE

VENUE

TIME

DATE

ATTEDANCE

ACTIVITIES

 

HIGHRIDGE

Calvary Church

2.00PM

TO

4.00PM

26/05/2011

Thursday

120 members

 • Introduction of new members
 • Updates of ACORN activities and programs
 • Collection of dues

 

KISUMUNDOGO

Big pen Primary school

2.00PM

TO

4.00PM

28/05/2011

Saturday

80 members

 • Introduction of new members
 • Updates of ACORN activities and programs
 • Collection of dues

 

 

Leadership meetings

The two villages have also held one organizing committee meeting each in preparation for the monthly membership meetings.

VILLAGE

VENUE

DATE

TIME

ACTIVITIES

IN ATTENDANCE

 

KISUMU NDOGO

ACORN Kenya offices

Kariobangi

25/05/2011

Wednesday

10.00am

To

12.00

ACORN Kenya offices

Kariobangi

10 community leaders

 

 

HIGHRIDGE

ACORN Kenya offices

Kariobangi

27/05/2011

Friday

2.00pm

To

4.00pm

ACORN Kenya offices

Kariobangi

11 community leaders

 

 

 

 

 

 1. MEMBERSHIP RECRUITMENT DRIVE

18 new members were recruited in Highridge and 15 new members in Kisumu Ndogo. They are all oriented to the ACORN mode of organizing emphasizing on dues payments as the backbone of the organization.

 1. DUES COLLECTION

Kisumu Ndogo collected ksh.1, 000 and Highridge ksh.1, 400

 

 1. FUNDRISING

The organization has developed and submitted concept paper to Agakhan Foundation, Equity Bank, Corparative Bank of Kenya, and Oxfam GB.

Rick of solidarity International is still supporting ACORN Kenya by paying the office rent.

 

 1. EDUCATION CAMPAIGN

We have written a petition to be handed over to the permanent secretary of the ministry of education during his visit at GUREC centre where ACORN has been invited.GUREC centre is one of our partners in education campaign. It is in this school that we recommended 24 pupils from Korogocho who were out of school and now they are continuing with their Education.   The event which will be marking celebration of the day of the African child, will take place on 6th of June 2011 at the school compound.

 

 1. REMITTANCE CAMPAIGN

Have collected twelve remittance receipts from our members and are working out with media houses on when to have a press conference before the end of this month of June 2011.

 

Report by

Sammy and David

Acorn Kenya   Co’s

 

Honduras Report

Reporte de Actividades del Mes de Mayo, 2011

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Fecha

Toque de Puerta

Comunidades visitadas

Afiliados

Segunda Visitas

Acciones Rápidas

02-06 Mayo

09-13 Mayo

140

105

Reparto por arriba

 

3

3

1 

4

2

1

23-27 Mayo

30-6 Mayo

142

130

Guillen

6

3

3

2

1

1

Total

517

2

16

10

2

 

Lucha Magisterial

Se han roto de nuevo el dialogo con el gobierno, ya que lo puntos a tratar no han visibilizado la problemática de los maestros y maestras en huelga, para la próxima semana se ha anunciado por parte de la dirigencia la toma de las calles nuevamente indefinidamente hasta que el gobierno de una solución a la problemática en el sector de educación.

Los puntos en desacuerdo son:

 • El reintegro del los maestros y maestras despedidos.
 • El pago de los salarios cancelados y adeudados por diferentes razones.
 • La inyección del capital robado al instituto de pensiones IMPREMAH.

Para la próxima semana ACORN INTERNACIONAL HONDURAS hará circular un comunicado donde solicitaremos como organización internacional el apoyo a los maestros y maestras.

 


en_USEnglish