Category Archive : ACORN Czech Republic

ACORN Czech provozoval celý minulý školní 2010/2011 rok aktivní pomoc lidem bez domova, bohužel po roce neznámými útočníky napaden a zničen.

ACORN Czech provozoval celý minulý školní 2010/2011 rok aktivní pomoc lidem bez domova, bohužel po roce neznámými útočníky napaden a zničen.

Zpravodajství

Demonstraci bezdomovců zahájil Michal Ulvr oslovením “kamarádi”. Slovem, které má pro lidi bez střechy nad hlavou, opuštěné státem, velký význam. Potvrzuje jim, že nejsou sami, že ještě jsou lidé, kteří nezištně pomohou. (Foto – Karel Růžička)

Založili Pražskou radu lidí bez domova

PRAHA – Rozhodnutím založit Pražskou radu lidí bez domova, sepsat petici o problémech bezdomovců a společně bránit svá práva skončila včerejší demonstrace pražských bezdomovců, kterou svolala Asociace za komunitní organizace a sociální reformy (ACORN).

Michal Ulvr z tohoto sdružení, jehož vznik inspirovaly organizace ACORN zejména v Severní a Jižní Americe, prohlásil, že Česká republika se nestará o bezdomovce, je k nim necitlivá, podnikatelé je podvádějí, policisté je často bezdůvodně napadají. Řešením je, jak zdůraznil, společná obrana, samosprávné organizování se bezdomovců, společný postup při komunikaci s úřady, při zajištění přístřeší, jídla a práce, ale i pro dosažení důstojného jednání úřadů a postoje občanů k lidem bez domova. Jak poznamenal, střechu nad hlavou ale ztratili všichni občané České republiky, neboť tento stát své občany nechrání, nezajišťuje jim práci ani základní sociální jistoty. Ulvr, jenž sám zakusil život bez střechy nad hlavou v ČR a SR, odmítl magistrátní koncentrační tábor a vyzval bezdomovce k budování vlastních táborů. Uvedl, že ACORN se rozhodl shánět pro bezdomovce stany, karimatky, termosky apod, ale též lidi ochotné pomoci s organizováním, resocializací a zaměstnáváním bezdomovců.

Ke zhruba 40 bezdomovcům a desítce sympatizantů promluvila i poslankyně KSČM Marta Semelová, podle níž vláda Petra Nečase dělá vše, alby lidé vyšli do ulic. Upozornila, že však současně se vláda snaží občany postavit proti sobě, mj. je také postavit proti bezdomovcům. Připomněla, že KSČM první odsoudila magistrátní sběrný tábor a podtrhla, že řešení se musí hledat spolu s bezdomovci. Nevěří však, že v kapitalismu, který nezjistí práci ani přístřeší, lze řešení dosáhnout, když v ČR žije nyní 800 000 lidí na hranici bídy a tisíce pod touto hranicí.

Na akci vystupující bezdomovci se většinou podělili o významnou či aktuální nespravedlnost, která byla na nich spáchána. Zaměstnavatelé některým dluží i desítky tisíc korun, zaměstnávají je »na černo«, na pár dní, ale ani to jim nezaplatí atp. Nejvíce výtek však směřovalo na městské strážníky, jejich neúctu, agresivitu, násilnosti, šikanu, čímž se zásadně odlišují od příslušníků Policie ČR, kteří jednají vesměs slušně.

O bezdomovcích s bezdomovci

PRAHA – Projednávat a řešit problém bezdomovců je třeba za účasti bezdomovců, prohlásil v rozhovoru pro Haló noviny Michal Ulvr, organizátor nedávné demonstrace pražských bezdomovců, kde vznikla Pražská rada lidí bez domova.

Rada již shromáždila podněty od svých členů a během asi dvou týdnů zformuluje konečné znění petice bezdomovců.

Jak Ulvr sdělil, okolo Rady se vytvořil tým 13 operativních vedoucích, kteří vesměs dle územního principu vykrývají bezdomoveckou komunitu. Sbírají náměty, rozšiřují informace a jsou připraveni se podílet na organizaci akcí. Stanovili si pro sebe i některé zásady, jako např. nepít na veřejnosti, vypadat slušně atd. K zásadám patří i to, že mezi sebe neberou narkomany a zloděje, avšak, jak Ulvr zdůraznil, neobracejí se k nim zády, ale pracovat s nimi chtějí přes příslušná na ně zaměřená centra. Vytváří se též skupina vzdělanějších bezdomovců (absolventi ČVUT, VŠB, filozofické fakulty) pro zpracovávání dokumentů komunity.

Pro nejbližší dobu si Rada stanovila několik cílů, jako možnost obývání puštěných domů, vytvoření svépomocného, dobrovolného tábora bezdomovců a svoji vlastní organizaci pomoci jiným bezdomovcům. Ulvr nezavrhl zcela magistrátní myšlenku malešického tábora, rozhodně ale odmítl jeho »koncentrační« charakter, nucení k pobytu v něm apod. Za významný cíl označil jednání o možnosti uložit občanské průkazy bezdomovců (často je ztrácejí a pak pro ně platí vysoké částky za vydání duplikátů) na magistrátu, který by jim pro běžné prokazování totožnosti vystavil osvědčení o občanském průkazu. Originál by si bezdomovci brali např. na jednání se zaměstnavateli.

Haló noviny: Lidé, jež společnost zahodila

10.12.2010 04:10

Kuchař s dvacetiletou praxí, důlní předák vyznamenaný za práci ministrem, tenťák, jemuž zaměstnavatel »visí« 20 000 Kč. Střípky z mozaiky. Oholení, neoholení. Tetovaní, netetovaní. »Kouřím, ale nepiju. Už devět let nepiju!«, »Krabicové víno pijeme snad všichni«. Střípky se vybarvují. Cizinci se usmívají, odpoví na pozdrav. Také se ptají, proč mají Češi tak kyselé tváře. Češi se mračí, neodzdraví, odstrčí. Mozaika se plní. Mozaika bezdomovectví. Jeden z obrazů naší společnosti. Obraz tisíců osudů, střepů, co zbyly z života, zlomků ze zrcadla naší společnosti, která se rozbila na mnohem déle než sedm let.

Čtvrteční demonstrace bezdomovců na Staroměstském náměstí se odlišovala od demonstrací odborových, mírových, protivládních či jiných častým hlasováním. Ne o nějakém závěrečném prohlášení, ale o tom, zda se bude konat pod stromy či od sochou Jana Husa, zda bude založena rada bezdomovců, zda bude sepsána petice atd. Občané, vyobcovaní rádoby občanskou společností na její okraj, zvedali ruce. Jsem pro, jsem proti… Jsem tady. Ještě jsem tady!

»Já jsem bezdomovec. Ne somrák nebo krabičák, jsem bezdomovec!«

I člověk bez střechy nad hlavou má svoji hrdost. Ne ledasjakou. Hrdost na to, že ještě neklesl na společenské dno. Jeden na to, že nepije, druhý kvůli tomu, že šel vrátit kohosi ztracené doklady, další proto, že nedávno, když dostal práci, makal víc než kmenový zaměstnanec.

Elegantní dovolenkující americký novinář s manželkou se zastavil u skupiny, kterou mnozí spíše obcházeli. Demeter brilantně zvládl několikaminutovou konverzaci – šest let pobýval ve Velké Británii a Kanadě. A chystá se z této republiky pryč zas. Přidává se k hlasu svých bezdomoveckých kamarádů, že tento stát nejenže nezajišťuje pracovní možnosti, nijak nebrání své občany před zlovůli, násilím a podvody jiných občanů, ale dokonce policisté – zejména městští – ještě bezdomovce šikanují, vysmívají se jim, uráží je, bijí, šlapou po nich, když spí, obírají je o věci.

»Jsme lidé, které ostatní lidé zahodili,« charakterizuje stav v ČR další z »ne-občanů«. Možná by je státní moc ráda učinila »ne-občany«, a jako »podobčany« svezla do sběrného tábora. Leč oni se vzpírají stát se nelidy. V okolí hlavního nádraží nepobývají jen kvůli plným odpadkovým košům a nedalekému bezdomoveckému centru Naděje. »Když už nemáš nic, tak alespoň být s lidmi, mezi lidmi. Nebýt sám.«

Oslovují se »kamaráde«, »příteli«. Nám, kteří jsme přišli na demonstraci pracovně, říkají »šéfíku« – proniká z toho pocit podřízenosti, nebo zbytek touhy po pracovním týmu? Společnost úsměvů, dotací, darů, smluv o přátelství a spolupráci, řečí o pomoci, humanitě, o úspěších je odvrhla. Zcela ovšem jinak, než když zavrhává války, podvody, zlodějnu, nespravedlnost. Tyto lidi odvrhla skutečně. Tím působivěji jim zní »kamaráde« (byť ani mezi nimi nejsou všichni holubice a kradou si i to málo, co lze zpeněžit). Touha být člověkem mezi lidmi totiž sílí právě mezi těmi na okraji společnosti.

»Vzpomeňte, že za komančů jsme měli práci, byty, rodiny, děti, jezdili auty,« vypočítával jeden z účastníků to, co jim společnost kdysi zabezpečila. Dnes je však zaměstnavatel ani nezaplatí, vymlouvá se, nechá se zapírat, hlavně že ale přesedlá z volva na mercedes. Strážníci je někdy nenechají pod mostem ani dospat, vytlačují je z jednoho pražského obvodu do druhého. A známá loď, kterou jim magistrát poskytl, je často špinavá, bývají tam vši a hrozí svrab.

»Pracoval bych jen za ubytování a stravu,« tvrdí muž, kterému »kamarádi« (tentokrát mají uvozovky zcela jiný význam, než výše) nedávno ukradli doklady. Další přikyvují.

Po hodině se vracíme z ne-světa. Vůbec není daleko. I krachující firmy mají dobré pracanty, sebevětší férovostí nájem nezaplatíte. Sen od noční můry mohou dělit jen hodiny.

Střecha nade mnou, jídlo ve mně a lidé okolo mne. Je to moc uprostřed Evropy v 21. století? Kolik cihel je třeba, aby si mohli bezdomovci někde postavit domy? Kolik košťat, lopat, krumpáčů, nářadí je třeba, aby mohli někde pracovat? Kolik lidí, kteří »někde« sedí a mohli by to spočítat?

Článek je z deníku Haló Noviny, který je alternativní a levicově nakloněný, ACORN v České republice tak děkuje Haló Novinám, které jsou rozhodnuty s naší asociací nadále spolupracovat. http://www.halonoviny.cz/

http://www.youtube.com/watch?v=QhARY_jxJls

Opuštěný dům pro lidi bez domova, bez majitele se začal postupně vybavovat potřebným vybavením. Toto jsou fota z prvotního budování.

Po prvních třech týdnech z kibucu Točná. Tvrdá práce, práce a zase práce. Vše jsme vytvořili vlastníma rukama a mezitím ženy vařily pro nás dříče. Komíny, kamna, okna, dveře, dřevo, voda, kozy, stoly, postele, skřínky, atd, atd, atd, atd,

Jožo nás opustil, ale jsme rádi, že jsme mu pomohli našetřit na cestu domů. Nejprve byl u nás s manželkou, ale když jsme měli společný hrnec a jistotu noclehu, dal jí peníze a poslal jako první, on si pak došetřil a za určitou dobu jel za ní. Jak by to s nimi dopadlo, kdybychom tu nebyli, možná by nedokázali našetřit a ze začarovaného kruhu se dostat. Ale jsou zpět na Slovensku a my rádi.

Světlanka je nejlepší kuchařka, v Kibucu Točná vaří, pere, uklízí. Její halušky jsou na světě jen málokde přirovnatelné. Avšak nezná násobilku, je to jako s básničkou, ne že by neuměla si to spočítat, ale scházejí jí rýmy, ale jak je pravidlo, že když má člověk zázemí s lidmi, kterým na něm záleží, ptá se a hledá odpovědi a i ona přišla s tím, že chce dohnat násobilku a ať ji to naučím.

Jistě, nejsme tam krabičáci (nepijeme), přijďte se podívat, a chceme vzdělávat, ale řekl jsem, že až zateplíme a bude vše hotové… Je to kruté, ale musí to tak být, já nemám čas stát u plotny, když musíme shánět izolace, dřevo vodu atd. Ale částečně jsem jí něco osvětlil při večeři. Jsme kibuc, jíme společně, pracujeme společně, vzděláváme se společně. Jedeme závod se zimou, musíme vyhrát!

Po prvních základních pracích (komíny, okna, dveře, nádoby na vodu, nábytek) zasedala rada kibucu, určila si stanovy a další věci, také cíle a měli jsme bramborovou polévku s houbami a domácími noky ručně dělanými a bramborové halušky v ruce šoulanými se zelím včera a dnes bude čočková polévka a pak čočka s uzeninou. Je to tu lepší nežli v závodní jídelně. Ano, ano vážení, když je organizace, tak se dějí zázraky.

Adventní pařízek se svíčkou. Je to výrobek našich lidí v kibucu Čihadlo, společnými silami jsme to vytvořili jako neopakovatelnou krásu a můžu po právu říci, že ostatní distributoři nenabízejí to, co nabízíme právě my. Jen samotný fakt, že vyrábíme, je náš výdobytek a naše hrdost!

Na rozdíl od senátora Janečka, kde lidé píší v Ďáblicích petice, že tam lidi bez domova nechtějí (říkají tomu násilné tábory pro lidi bez domova), nám pomohla místní městská policie a udělala si brigádu. A hned se hlásilo x lidí z obce, že mají toto a tamto a támhleto, takže ve čtvrtek k nám přijela nahoru brigáda traktoristů (sněhovými vánicemi se jen oni mohli dostat nahoru) a veze nábytek, postele, stoly. Takže přijmeme další lidi. Myslím, že kdyby nás chtěl někdo vyhnat, tak místní lidé jsou schopni napsat opačnou petici, že nás tam naopak chtějí, asi je rozdíl, když něco dělají komunitní lidé a ultrapraví.

Společnost dalších levicových a sociálních asociací a spolků v Praze se začátkem ledna 2011 připojily k podpoře projektu skupiny ACORN Czech na sebeorganizaci lidí bez domova. V rámci tohoto projektu se na okraji hlavního města vytváří svépomocí zdola tábor zajišťující bydlení, pracovní uplatnění, vzdělávání a celkovou důstojnou lidskou existenci skupině bezdomovců. Projekt “Kibuc Čihadlo” je postaven na společném vlastnictví, dobrovolné dělbě práce, rovné distribuci užitných věcí a potravin a kolektivní aktivitě. Lidé v táboře si svůj domov dělají sami, sami si o sobě rozhodují, sami si plánují svoji budoucnost. Tato sdružení tuto činnost podporují a k pomoci vyzývají i veřejnost, které přijde tato aktivita sympatická, tak jako nám.

Jaro -Tábor lidí bez domova napaden:

Lidé bez domova na Točné, čemuž jsme říkali také Kibuc Čihadlo, podle toho jak se tam lidé k sobě hezky a s úctou chovali, byli násilím donuceni opustit místo. Provedení je zvláštní. Zamaskovaní lidé v kuklách, polovojensky vybavení s použitím vozidla napadli skupinku lidí, kteří se tam vraceli jen pro nejpotřebnější věci, neboť v té době byl už projekt Čihadlo v troskách, roztřískán a zcela zničen “neznámými” útočníky z předchozího dne. Kdo měl na tom zájem, nevím, lidé tam byli zabydlení, dělali tam čest, místní lidé z vesnice je měli rádi a zvali je na různá kulturní setkání a nějaká ta práce se také občas našla. Vlastně byli to lidé z vesnice, kteří na povzbuzení místní městské policie a za pomoci několika lidí z místního úřadu a traktoristů z družstva sehnali nějaký další potřebný nábytek a lidé to tam pak měli útulnější a bezpečnější. I po posledním útoku se lidé z vesnice sami angažovali a vybavili celý objekt rychle novým nábytkem, i když už to byl nebezpečný počin.

Připomenu rodinu lidí ze Slovenska, kteří se nemohli vymotat ze začarovaného kruhu v centru města u hlavního nádraží. Nejprve si ušetřili na cestu manželky a pak si došetřil na vlastní cestu a zanedlouho se vydal za ní sám. To bylo v prvních dnech tohoto zařízení. Zde pomohlo to, že ostatní lidé druhým uvařili a ti první si našetřili, když měli našetřeno, tak se ve vaření vystřídali. Byla to výhoda, ale i v jistém smyslu solidarita.

Také Zdeněk Ondráček se dostal na Moravu ke své rodině, ten až po zimě. Za další se dostala i se svým psem do svého bytu, který zdědila po babičce Zuzana, která každou sobotu chodila zpívat do sboru. Byly i případy vyloučení, ty bych nerad uváděl, ostatní je vyloučili za to, že měli problémy především s hygienou, a tak je to věc těch lidí, třeba už takové problémy nemají a tak se o tom nemá mluvit.

Ivan Urbanec se Světlanou bohužel nestihli si nijak pomoci a my ani nevíme, jak jim pomoci nyní, navíc to byli oni, kdo byl fyzicky napaden. Navíc nám ani nechtějí poskytnout kopii trestního oznámení, víme jen, že policie na ně vytvořila nátlak a různými nesmysly je strašila, aby nám oznámení nedali, zatím jsou vystrašení a vypadá to, že spolupracovat spíše nechtějí. Poslali jsme je do Mimoně k panu Fišerovi (Ralsko). Policie je prý strašila, že to s nimi nemyslíme dobře a že je chceme využít k politické machinaci ČSSD a KSČM v Poslanecké sněmovně a že se nám jedná prý o “peníze”. To nás mrzí, ale do té doby, než s nimi navážeme možné spojení, nemáme žádnou možnost je přesvědčit, že to tak není a že je nutné se bránit a vyjít s tím na veřejnost.

Na místo na Čihadle si dělá nárok Airsoftové sdružení Praha, které tvrdí, že má pronajatý pozemek od městské části a že nás tam nechtějí. Avšak na katastru je uveden majitel Lesy ČR. Z dopisu, který před tím, než jsme pozemek obsadili a který nám Lesy ČR poslaly vyplývá, že pozemek je jejich, ale dům ne a že si na dům nedělají nárok. Oni si mysleli, že dům patří armádě. Napsali nám přímo: “Vojenské objekty nacházející se na lesním pozemku p. 861/17 v k. ú. Točná v místní lokalitě Čihadlo, o které máte zájem k využití jako zimoviště pro občany bez domova, nejsou v právu hospodařit LČR, s. p. Tyto objekty, i když se nacházejí na lesním pozemku v právu hospodařit LČR, s. p. jsme nikdy nepřevzali. Objekty jsou doposud pravděpodobně ve správě Vojenské ubytovací a stavební správy Praha. S Vaší žádostí se proto obraťte na uvedeného správce.” Možná se to nezdá, ale byla to výhra, kdyby tenkrát Lesy ČR napsaly, že objekty se berou jakou součást pozemku, nemohli bychom je legální cestou obydlet. Avšak na katastrálním úřadě jsme zjistili, že objekty nejsou ani armády, ani nikoho jiného a ani vlastně nemají evidenční číslo, to nás vybavilo legitimitou obydlení prostorů a my pak neměli s místní policí (která nám naopak pomáhala a vycházela vstříc), ani jinými orgány problém.

Taková je situace našeho projektu a je nám líto, že nemůžeme provoz rozšířit o plánované sociální poradny a další koalici sil napojených iniciativ a sdružení na tento projekt.

Michal Ulvr

Mezinárodnípráce, význam a historie ACORN -Asociace za Komunitní Organizacea sociální Refromy Nyní

Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní (dále jen ACORN) je společností pro všechny poctivé a sociálně cítící lidi žijící nebo se zdržující na území ČR (ve světě úplně pro všechny).

První organizace stejného názvu vznikla v 70. letech ve Spojených státech amerických, kde se snažila pracovat ve všech sférách občanského života, kde cítila problémy a kde se rozhodla reálně pomáhat. Zde se ujala mnoha společenských úloh, o kterých byla přesvědčena, že vládní garnitura neplní a zlehčuje a podrývá tak vlastní úlohu státu v sociální sféře.

Proto dala za vznik skutečné asociaci, za práva chudých lidí. Mimo jiné můžeme třeba jmenovat asociace advokátních poraden, terénní pracovníky, kampaně za bydlení, práva zaměstnanců, přistěhovalců, národnostních menšin, ekologického aktivismu, podpora komunitního soužití sousedů a jejich organizace, která dává k dispozici i další četné výhody, například společné utříbené, rozumné a domluvené politické stanovisko, které umožňuje   vznášet společné požadavky u obecních voleb, v místních referendech, a při vyšším počtu takových komunit i případné vyšší politické požadavky, také vzájemné vzdělávání v oblasti právní (tzv. míra právní kultury, nebo právního vzdělání) a obecně společné výhody soužití jako společné prostory pro kulturní a jiné akce. (Společné sousedské organizace dávají výhody další, například manažerské. Mohou vznikat družstva, firmy patřící zaměstnancům a podobně.)

ACORN v USA za celou svou historii se tedy snažil ve všech směrech pomáhat obyčejným lidem a organizovat je a když byly tyto komunity a asociace dostatečně silné na to, že by mohly i reálně něco změnit, snažily se společně podporovat v kampaních takové zákony, které by měly být celkově prospěšné celé americké společnosti.

Proto například v posledních presidentských volbách podporovali svého kandidáta Baracka Obamu, který dříve působil v přidružených organizacích ACORN jako sociální pracovník a právník chudých lidí v Chicagu. ACORN pomáhal při volební kampani Baracka Obamy zapisovat do registru voličů lidi v oblastech s nižším procentem právního vzdělání a uvědomění. Tak pomohl s 1,5 miliony platných hlasů i chudým lidem, kterým pomáhá komunitně se organizovat.

ACORN v USA tak znatelně dopomohl k realizaci nových mnohých právních novel a sociálních reforem. Nejvíce byly všemožně podporovány reformy ve zdravotnictví, a tak je bezplatné zdravotnictví dnes neuvěřitelnouv realitou v USA, která dnes pomáhá milionům chudých Američanů.

Barack Obama je rozhodně presidentem na straně obyčejného lidu, avšak rozložení sil ve vládě i parlamentu a senátu znesnadňuje situaci na podporu dalších reforem a změn v USA.

Například dle našeho přesvědčení má stát splňovat nejen úlohu bezplatného zdravotnictví, ale i školství, práva občana na to být zaměstnán, práva na byt, práva na sociální začlenění, důstojných životních podmínek a další.

Ve spojených státech by ACORN chtěl zajisté docílit širších mezinárodních mírových smluv a důsledného odzbrojení. Ukončení všech válečných konfliktů, a investice mířené jinam, podporu rozvojovým zemím a lepší renomé USA ve Společenství národů. Přesto jsou dosažené změny za presidenta Obamy velikým vítězstvím, avšak z pozice chápání vyhrané jedné bitvy, ne však celé této války za práva lidí.

To je stručný přehled o první organizaci ACORN, jejích úspěších, neúspěších a pokusech o reálnou změnu. Dnes má ACORN v USA 350 tisíc členů a organizuje dalších 1,5 milionu chudých lidí.

(Věnujte prosím krátkou pozornost dělení Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní (ACORN)


ACORNu v USA byly neprávem nepřiznány státní dotace. Proto musel (dočasně) pozastavit svou činnost, nyní se čeká na obnovu dotací:

Jak to bylo s údajnými daňovými úniky, pašováním lidí a dalšími falešnými nařčeními naší části ACORN v USA? Soud rozhodl, že ACORN v ničem takovém není zapleten.


ACORN špionážní video

V září 2009 O’Keefe a jeho kolega, Hannah Giles , publikovali skrytou kamerou opatřenou upravenou nahrávku, v nichž Giles se představuje jako prostitutka a O’Keefe jako její přítel ve snaze vyvolat k poškození reakce zaměstnanců Asociace za Komunitní Organizace a Reformy Nyní (ACORN), v části organizace advokátů pro osoby s nízkým a středním příjmem (sekci). Videa byla nahrána v létě roku 2009 a ukazovala neprávem nízkou úroveň ACORN zaměstnanců v šesti městech údajně v poskytování poradenství Gilesovi a O’Keefemu o tom, jak se vyhnout detekci orgánů pro daňové úniky, pašování lidí a dalšími falešnými nařčeními. Poté, co byla zveřejněna videa, americký kongres hlasoval pro odstranění federálního financování pro ACORN ( $ 40 milionů, 10% z federálních zdrojů). Sčítání lidu a IRS také ukončili své vztahy s ACORN. Vnitřní ACORN šetření dospělo k závěru, že ACORN měl špatné postupy řízení, které přispěly k neodborným zásahům podle počtu jeho minimální-úrovně zaměstnanců, když připustili takový zásah zvenčí a manipulaci neoprávněných osob. V březnu 2010, ACORN USA oznámil, že se jeho federální úroveň rozpouští kvůli ztrátě finančních prostředků z veřejných a soukromých zdrojů.

1. března 2010, okresní prokurátor pro Brooklyn dospěl při šetření celého případu k závěru, že neexistuje žádné trestné pochybení ze strany zaměstnanců ACORN v tomto případu. O’Keefe obdržel imunitu před stíháním výměnou za poskytnutí úplné, nesestříhané videokazety pro kalifornské orgány. Vyšetřovací zpráva z Kalifornie Attorney General Edmund G. Brown Jr. vypověděla, že na videu z 01. 4 .2010 našel nálezy na videích z Los Angeles, San Diego a San Bernardino, které byly technicky doupravované po natáčení a nenašli důkazy o kriminálním chování nebo záměrům podporovat nebo navádět ke kriminálním jednáním ze strany zaměstnanců ACORN. Brown uvedl, že “věci nejsou vždy tak, jak někteří straničtí fanatici líčí.” Zpráva z Kalifornie také zjistila, že jeden ze zaměstnanců byl zobrazen jako ten, který měl zřejmě pomáhat O’Keefe v pašování lidí, jeho návrh na pašování však ohlásil po jeho setkání s O’Keefe a Giles okamžitě policii, pak totiž prý neprodleně navštívil policejního vyšetřovatele. A ten také podal trestní oznámení z narušení soukromí, a citoval zákon, který zakazuje v Kalifornii dělat nahrávky bez souhlasu všech zúčastněných stran. 14. června 2010, US vláda oficiálně přebrala zodpovědnost (Gao), vydala své nálezy, které nenašly žádný důkaz, že ACORN, nebo kterákoliv z jejích přidružených organizací, měly nezvládnout jedinou úlohu hrazenou z některých ze 40 milionů dolarů federálních peněz, které se jim dostaly v posledních letech.

Několik členů amerického kongresu se postavilo záporně k pracím O’Keefe a Giles ze září 2009. Usnesení nebylo ještě podáno ve výboru a nehlasovalo se pro to. Ani nebylo znovu dáno k projednání.


Proto prosím nevěřte falešnému profilu
www.acorn.cz, který není náš a nemá tato doména s námi nic společného, kromě toho, že je vytvořená, aby nám škodila a snažila se poškodit naše dobré a snaživé jméno a naše cíle, stejně jako odradit vás od spolupráce s námi.

Práce ACORN v USA bude brzy obnovena.


Děkujeme za pozornost, vaše Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní ACORN Czech.

Dosažené výsledky a úspěchy ACORN v USA se líbily v dalších státech amerického kontinentu, a tak začaly vznikat v střední a jižní Americe také další organizace ACORN v Mexiku a Argentině.

Každý stát je mírně jiný a v každém je zapotřebí mírně jiné strategie, ale plně to nasvědčuje celkově tomu, že asociace za práva lidí a přirozené chápání člověka a smyslu jeho existence jako součásti komunity, kde si je každý s každým roven a má stejná práva a může očekávat i stejné povinnosti je celosvětová záležitost, při které nehrají roli umělé hranice států a národních příslušností.

Proto ACORN dnes existuje již v 11 zemích světa, které zastřešuje jedna mezinárodní ( acorninternational.org ) a snaží se stejnými či podobnými metodami docílit spokojeného života všech lidí dobré vůle a snaží se o společenskou změnu v zájmu a v rámci jejich potřeb, tužeb a existenčního naplnění smyslu jejich vlastního žití.

Jsou to: ACORN – Canada, USA, Mexico, Honduras, Peru, Dominikánská Republika, Argentina, Keňa, Indie, Jižní Korea, Česká Republika

Dále se hovoří o vzniku v: Itálii, Vietnamské L.R., Ruské F.R., a v mnohých dalších místech, kde má mezinárodní ACORN své spolupracovníky a kolegy.

I my v České republice máme své ACORN, pročtěte si prosím důkladně, o co nám jde a popřemýšlejte o vstupu a možnosti společné práce.

Děkujeme ACORN Czech Republic.

Mission Statement: Alternative Bottom – Czech Republic

Globální ekonomická krize prvního desetiletí 21. století signalizuje hluboké problémy systému, který čerpá omezené přírodní zdroje bez valného ohledu k regeneračním schopnostem naší planety , vyrábí stále více zboží pro uměle vyvolávané potřeby a přitom systematicky zadlužuje konečné spotřebitele, nebývale rozšiřuje příjmovou a majetkovou nerovnost mezi lidmi a odsouvá stále více lidí na okraj společnosti. Domníváme se, že tyto dlouhodobé problémy systému nebudou odstraněny obnovou hospodářského růstu, ale jejich řešení bude vyžadovat zásadní úpravy modelů ekonomických a společenských aktivit. Z těchto důvodů je nutné, aby se občané stali spolutvůrci potřebných změn, nespoléhali se pasivně na politiky, ale aktivně navrhovali, zkoušeli a zaváděli přijatelné alternativní postupy.

V České republice existuje velké množství organizací a hnutí, které se zabývají teoretickým i praktickým rozvojem alternativního systému zdola. Úsilí o změnu je však často dílčí a roztříštěné, a proto se domníváme, že je na čase tyto různé aktivity propojovat , spojovat síly a spolupracovat na solidární a všestranně prospěšné bázi.

Jedním z našich cílů je proto vytvoření propojené sítě organizací různého typu. Mohou to být družstva, ekologická, genderová či duchovní hnutí a další iniciativy a místní organizace politických stran, jedno však budou mít společné – hledají alternativy k současnému neudržitelnému systému a spoléhají přitom na aktivity zdola. Tato pestrá síť zahrnuje i spolupráci se zahraničím (s prvními kontakty na Slovensku, v Německu a Rakousku).


Stavíme na hodnotách, jimiž jsou především:
• svoboda vyjádřená v možnosti skutečného výběru životních cest, včetně nekonzumního způsobu života,
• rovnost, kterou ale neztotožňujeme s rovnostářstvím,
• přímá demokracie, neboť se domníváme, že lidé jsou dostatečně způsobilí na to, aby o společných záležitostech mohli rozhodovat sami,
• spolupráce a solidarita jako nezbytné podmínky pro rozvoj místní samosprávy a komunitního života,
• spravedlnost, která je podmínkou fungující spolupráce,
• udržitelnost veškerých, nejen ekonomických aktivit a
• tvorba a ochrana životního prostředí, tvořící základní rámec našeho uvažování.

Institucionální základ pro společnost, která by mohla naplňovat takové cíle, vidíme v samosprávné síti občanských komunit, spolupracujících nejen na úrovni ekonomické, ale i politické a kulturní. Neznamená to však, že chceme předkládat nějaký jediný správný vzor k následování – naopak v různorodosti a pestrosti vidíme sílu naší sítě.

Jde nám především o to, aby stávající organizace či hnutí vystupovaly z izolace a navazovaly spolupráci jak mezi sebou, tak především s obcemi a nabízely jim odborné a organizační zázemí pro potřebné změny. Pokud takováto spolupráce odstraní duplicity, shromáždí potřebnou odbornou kapacitu, propojí ty, kdo umí, i ty, kdo potřebují pomoc, dosáhne synergického efektu a může významně urychlit rozvoj „zdola“ a vrátit občanům zájem o věci obce a větší podíl na politickém rozhodování.

Global economic crisis of the first decade of the 21st century indicates deep problems of the system, which draws on limited natural resources without much regard to the regenerative capacity of our planet, producing more and more goods to artificially induced needs and are not systematically leveraged end users, extending the unprecedented income and wealth inequality and pushes more people to the edge society. We believe that these long-term problems of the system will be removed restoring economic growth, but their solution will require major modifications to models of economic and social activities. For these reasons it is necessary for citizens to become co-creators of the necessary modifications, to passively rely on the policy, but actively proposed, tested and implement an acceptable alternative procedures.

The Czech Republic has a large number of organizations and movements engaged in theoretical and practical development of an alternative system below. Efforts to change is often partial and fragmented, and therefore we believe it is time to combine these different activities, join forces and work for solidarity and win-win basis.

One of our goals is, therefore, create a linked network of organizations of various types. They can be cooperative, environmental, gender, or spiritual movements and other initiatives and local organizations of political parties, one thing they have in common – looking for alternatives to the current unsustainable system, and relying on the activities below. This includes a wide network of cooperation with other countries (with the first contact the Slovak Republic, Germany and Austria).

Building on values, which include:
• freedom of expression in the possibility of real choice of life paths, including nekonzumního way of life,
• equality, but they do not identify with egalitarianism,
• Direct democracy, as we believe that people are mature enough to make the common issues can decide for yourself
• cooperation and solidarity as a necessary condition for the development of local government and community life,
• Justice, which is a prerequisite for functional cooperation
• Sustainability of all, both economic activity and
• creation and environmental protection, forming a basic framework for our thinking.

The institutional basis for a company that could meet such goals, we see the local network of civic communities, collaborating not only at the economic but also political and cultural. This does not mean that we want to make a single correct model to follow – on the contrary in the diversity and variety we see the power of our network.

We are primarily concerned that an existing organization or movement up from the isolation and initiate cooperation among themselves, and especially with the communities and offer them training and organizational support to the necessary changes. If such cooperation will remove duplicates, collect the necessary expertise, linking those who can, and those who need help achieve synergistic effect and can significantly accelerate the development of “bottom-up and return the matter to citizens interested in community and a greater share in political decision-making.

ACORN International provisionally affiliated ACORN – Comrade’s Company in March, 2011. Welcome to our first members in Europe!

Název : The Association of Community Organizations for Reform Now – Comrad´s Company Zkratka: A.C.O.R.N. – C.C. Český překlad: Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní – Společnost Přátel a Kamarádů Cíl činnosti: Hlavním z cílů je připravov…at workshopy, shopy a setkání s cílem seberealizace a zdokonalování umění vést dialog v různých podmínkách a spojovat v umění seberealizace a dialogu všeobecná hlediska s jednotlivými tak, aby byla dodržena pravidla psychohygieny. Usilovat, aby překonáváním konfliktů mezi lidmi nedocházelo ke ztrátě lidských vnímání, jako je empatie, lidských pocitů jako je nadšení, kulturních zvyklostí jako je lidská solidarita. Například nově hledat paradigma v překonávání zrady vlastního já ve prospěch neosobního apelu k formování institucionalizaci, či financializaci. A.C.O.R.N. – C.C. je organizací usilující o sociální a solidární společnost. A.C.O.R.N. – C.C. chce pomáhat středně a nízko příjmovým rodinám a společenským skupinám, A.C.O.R.N. – C.C jim chce pomáhat se učit organizovat. Naše snaha o vybudování naší organizace míní vést k splnění těchto našich předsevzetí a to hlavně v oblasti, kde vidíme základní nedostatky v poskytování sociální pomoci potřebným.


A.C.O.R.N. – C.C. se chce snažit působit i morálně. Můžeme se vyjádřit i k politické situaci. ACORN – C.C. se nechce stát politickou stranou, A.C.O.R.N. – C.C. chce být nevládní společností, přesto chce mít ideo politický vliv a stejně tak i filosoficko morální. A.C.O.R.N. – C.C. chce ve své činnosti vytvořit základní komunitu -organizaci pro nízko a středně-příjmové skupiny lidí, chceme těmto lidem nabídnout kamarádský duch vztahu, ve kterém se budeme snažit vyvýšit jejich přednosti a nabídnout široké společnosti jejich uplatnění. Chceme vycházet z daných potřeb lidí, podle toho co nutného se jim nedostává, rozmlouvat s nimi o tom a hledat východiska. Chceme pomoci i lidem, kteří se nevyznají v zákonných možnostech a často se stává, že si sami nepožádají o nějaký nárok, který dle zákona mají. A.C.O.R.N. – C.C. bude budována jako společenská organizace, která se hodlá usilovat o sociální a ekonomickou spravedlnost a to prostřednictvím přímé akce (navržení možné reformy, společenské debaty, hledání východisek, nabídkou spolupráce, organizováním, nebo navržením a prosazením reformy), vyjednávání, prosazováním a nebo spoluprací s politiky. Naše organizace by se měla právě zaobírat společenskými východisky. Máme zájem o spolupráci se studenty, o spolupráci s inteligencí, ale také zájem o spolupráci s mladými lidmi obecně. Není nám ani cizí zahraniční politika státu a její dopady, chceme pomoci různým kampaním pro solidaritu, mezinárodní pochopení a sociální soucit mezi v mezích a normách platných pro naše sdružení! Máme zájem i o spolupráci s podnikateli.. Sídlo: Jahodová 42/2889 Praha 10 -Záběhlice , 106 00 Členství ve sdružení: Členem sdružení může být každý občan, který v době vstupu do sdružení dosáhl 15. narozenin, případně i občan jiného státu Evropské unie, pokud má platné povolení k trvalému pobytu na území ČR, pokud ne, může být čestným členem. Pokud zákon České republiky věkem nebo rozhodnutím soudů omezuje osobní výkon činnosti (např.výkon hmotné odpovědnosti) sdružení příslušným způsobem omezuje vykonávání takové činnosti či funkce uvnitř sdružení. Není dovoleno na území působnosti vytvářet hlasováním nebo členským složením majority proti ženám nebo proti členům mladších 27 let. Rozhodnutí nereprezentativní majority proti menšině podléhá opravným prostředkům podle těchto stanov. Orgány A.C.O.R.N. – C.C..: Nejvyšším orgánem je celostátní shromáždění kamarádů. Je tvořeno všemi členy A.C.O.R.N. – C.C. Celostátní shromáždění kamarádů zejména: – volí členy presidia A.C.O.R.N. – C.C, navrhuje druh a způsob činnosti celého sdružení. – celostátní shromáždění kamarádů se shází tak často, jak aktuálně požaduje shromáždění kamarádů většiny ZO. Jednou do roka se koná řádné výroční shromáždění. – sjezd ; je možné svolat i mimořádný sjezd, požádá –li o to většina základních organizací. . Statutární a výkonný orgán A.C.O.R.N. – C.C. : presidium je složeno z vicepresidentů a jednoho presidenta; za presidium jedná jménem A.C.O.R.N. – C.C. každý člen presidia samostatně. Členové presidia jsou voleni na dobu, kterou celostátní shromáždění kamarádů předem určí. Presidium může jmenovat tajemníka nebo několik tajemníků. V případě, že je jmenováno více tajemníků, může být určen generální tajemník. Presidium může navrhovat změny stanov a navrhovat kandidáty na vedoucí pro operativní činnost mohou navrhovat i samotné workshopy a shopy. O přijetí návrhů presidia rozhoduje většina členů celostátního shromáždění kamarádů. K zajištění shody jednání si presidium sestavuje jednací řád na základě rozhodnutí celostátního shromáždění kamarádů, které ho buď schválí, nebo potvrdí jednací řád presidia platný pro předchozí období. V případě, že by nastala zvláštní , či krizová situace dlouhodoběji bez vedení, může určit celostátní shromáždění kamarádů (většiny ZO) dočasné zástupce. Organizační struktura A.C.O.R.N. – C.C. Sdružení může svobodně vytvářet základní, okresní a krajské organizace. V základní organizaci rozhoduje sborové shromáždění kamarádů. Okresní organizace ustanovují výborové shromáždění kamarádů. Krajské organizace ustanovují sněmovní shromáždění kamarádů. V každé základní organizaci sborové shromáždění kamarádů určuje směry její činnosti. Základní organizace rozhodují o způsobu práce okresních shromáždění kamarádů a přípravě společných workshopů a shopů většinovým systémem. Základní organizace budu komunikovat hlavně prostřednictvím internetu. V každé základní organizaci rozhoduje samostatně shromáždění kamarádů dané organizace. Protože každá z místních organizací A.C.O.R.N. – C.C. může mít jiné podmínky a jiné potřeby a v každé se mohou chtít členové věnovat něčemu jinému a také jejich vedoucí pro operativní činnost v základních organizacích a navrhovaní vedoucí do okresních organizací a krajů také mohou mít jiné podmínky a čas na vykonávání této práce, smí si každá organizace určit tyto platnosti dle daných potřeb, například když volí zástupce do vyššího orgánu, nebo se rozhoduje čemu se bude v následujícím období věnovat, neboli se na tom můžou dohodnout. Základní organizace mají svobodu o tomto sami rozhodovat. Pakliže shromáždění kamarádů v dané organizaci neurčí jinak*, tak při účasti 30 členů rozhoduje 60 % většina. Při vyšším počtu členů se na každých 100 členů potřebná většina sníží o 1 % (tj. 101= 59 %, 201=58 % atd.). Za okresní, krajské a shromáždění rozhodují zvolení zástupci a to pouze se zvoleným hlasem ze základních organizací. Základní organizace volí svou většinou úkoly pro výkonné orgány podle potřeby pro vyšší orgány v okresním shromáždění kamarádů a to prostřednictvím svých zástupců. Stejně se volí úkoly pro krajské shromáždění kamarádů a pro shromáždění kamarádů . Okresní a krajská shromáždění kamarádů se konají tak často, jak většina ZO v jejich oblasti rozhodne většinovým hlasováním všech ZO v jejich oblasti. O přípravě workshopu, shopu každé základní organizace rozhodují členové na shromáždění kamarádů, A.C.O.R.N. – C.C. pak pracuje dle většinového systému všech ZO. Vedoucí pro operativní činnost vybírá shromáždění kamarádů, opět se rozhoduje většinovým systémem. Vedoucí mohou být navrhováni do téže funkce několikrát za sebou podle rozhodnutí shromáždění kamarádů i osobně a osobitně (například každý z nich jinak a na jinou dobu a je to proto, že každá organizace A.C.O.R.N. – C.C. může být v jiných podmínkách a vybraní vedoucí mohou mít jinak čas a podobně). Počet vedoucích závisí na shromáždění kamarádů, které o tom rozhoduje většinovým systémem.. *(shromáždění kamarádů může určit jinak proto, že například může upřednostnit zasloužené členy, či aktivnější dle aktuální potřeby, proto musejí být pravidla v této věci elastická a použitelná za každé podmínky) Zásady hospodaření: A.C.O.R.N. – C.C. vybírá ke své činnosti členské příspěvky ve výši 60,-; 120,-; 250,-; 500,- Kč nebo jejich násobků dle aktuálních potřeb hospodaření, které si určuje shromáždění kamarádů základní organizace samo a rozhodovat o tom musí všichni členové ZO. Příspěvky se v A.C.O.R.N. – C.C. vybírají pouze s rozumem a dbáme na to, aby je členové dávali z vlastní vůle v touze po společném cílu a v mezích jejich vlastních finančních možností! Pro studenty nebo důchodce může shromáždění kamarádů stanovit výběr příspěvků v poloviční výší členského příspěvku bez omezení užití jejich práv v A.C.O.R.N. – C.C. na polovinu. Nezaměstnaní členové mohou být od placení členských příspěvků osvobozeni. Není také ani dovoleno vybírat od jednotlivců pod životní minimum dle jejich pravidelného příjmu. A.C.O.R.N. – C.C. může získávat ze své aktivity prostředky od sponzorů a státních dotací. Pro svou činnost zřizuje A.C.O.R.N. – C.C jeden finanční účet a může i zřídit pro jednotlivé organizační jednotky další účty, dle aktuální potřeby a dohody. Zaplacený členský příspěvek je započítán dnem připsání příspěvku na účet sdružení. Zdrojem příjmů mohou být též dary a dotace. Transparentnost: A.C.O.R.N. – C.C. vytváří transparentní podmínky hospodaření tak, aby každý člen mohl sledovat, bez vážných překážek, své příspěvky na účtu, případně i kontrolovat osobně společné výdaje sdružení na účtu. Opravné prostředky: Považuje-li člen A.C.O.R.N. – C.C., s řádně připsanými členskými příspěvky, rozhodnutí některého z jeho orgánů za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat svého vedoucího pro operativní činnost a nebo příslušné územní vedoucí o jeho přezkoumání. Pokud se jedná o řešení s možností konfliktu zájmů, může na shromáždění kamarádů může vznést námitku, nebo se člen obrátit na vyšší orgán, jako je okresní nebo krajské shromáždění kamarádů, nebo shromáždění kamarádů presidia. Dočasné rozhodčí komise či rozhodci: Vedoucí orgán na základě žádosti shromáždění kamarádů může vytvořit k řešení konfliktu či žádosti o opravný prostředek rozhodčí komisi nebo kvalifikovaného rozhodce, z kvalifikovaných a bezúhonných členů A.C.O.R.N. – C.C. a to buď sám, nebo na doporučení shromáždění kamarádů, podle rozhodnutí shromáždění kamarádů. Komise nesmí být vytvářeny měsíc před výročním územním shromážděním, anebo tak, aby složitý případ nebyl v pravomoci komise rozhodnut do výročního územního shromáždění. Změny stanov: Výhradně celostátní shromáždění kamarádů může měnit stanovy A.C.O.R.N. – C.C. dle většinového systému rozhodnutí shromáždění kamarádů všech ZO.

 

Name: The Association of Community Organizations for Reform Now – Comrade’s Company Abbreviation: ACORN – C.C. Czech translation: Association for Community Organization and Social Reform Now – friends, work mates Objective: The main objective is to prepare the … at workshops, shops and meeting with a view to perfecting the art of self-realization and dialogue in different environments and linking the arts and self-realization general terms of dialogue with the individual so as to compliance with the rules of mental hygiene. Strive to overcoming the conflicts between people avoid the loss of human perception, such as empathy, human feelings like passion, cultural practices such as human solidarity. For example, look for a new paradigm to overcome the betrayal of the self in favor of the appeal from an impersonal to the formation of institutionalization, and financialization. A.C.O.R.N. – C.C. is an organization designed to promote social and solidarity-based society. A.C.O.R.N. – C.C. wants to help middle and low income families and social groups, ACORN – C.C wants to help them learn to organize. Our efforts to build our organization intends to lead to the fulfillment of our pledge, especially in areas where we see the basic weaknesses in the provision of social assistance to the needy. A.C.O.R.N. – C.C. wants to try and act morally. We can also comment on the political situation. ACORN – C.C. wants to become a political party, A.C.O.R.N. – C.C. wants to be a non-governmental companies, but wants to have ideological and political influence as well as philosophical and moral. A.C.O.R.N. – C.C. wants to operate a basic community organization for low-and middle-income groups of people, we offer these people the spirit of friendly relationship in which we seek to elevate their strengths and offer a broad community of application. We want to build on the needs of the people according to what they are lacking necessary, talk to them about it and find a solution. We also help people who are unfamiliar with the legal options and is often the case that you yourself ask for a claim, which according to law. A.C.O.R.N. – C.C. will be built as a social organization that intends to seek social and economic justice through direct action (proposing to reform, public debate, to find solutions, offer of cooperation, organizing, and designing and enforcing the reform), negotiation, enforcement and cooperation with, or policy. Our organization should just entertain social thesis. We are interested in working with students, cooperation with intelligence, but also interested in working with young people in general. We are not foreign or foreign policy and its effects, we help various campaigns for solidarity, international understanding and sympathy between the social limits and standards applicable to our association! We are also interested in cooperation with business .. Location: Strawberry 42/2889 Zabehlice 10 Prague, 106 00 Membership in the Association: member of the Association, any citizen who at the time of entry into the association has reached the 15th birthday, or a citizen of another European Union country, if a valid permit for permanent residence in the territory of, if not, can be an honorary member. If the law of the Czech Republic by age or by the courts power to restrict personal activities (např.výkon indemnity) associations appropriately restricts the exercise of such activities or functions within the association. It is not permitted on the territory of the Member or a vote to create the composition of the majority against women or against the members under the age of 27 years. Unrepresentative of the majority decision against the minority is subject to appeal under these statutes. Authorities A.C.O.R.N. – CC.: The supreme body is the national gathering of friends. It is made up of all members A.C.O.R.N. – C.C. National Assembly of friends in particular: – elect the members of the Presidium of ACORN – CC proposes to specify the whole association. – A national gathering of friends with Shaz as frequently as currently required assembly of friends most of the IP. Once a year held regular annual meeting. – Congress and may also convene an extraordinary congress, if requested by a majority of grassroots organizations. . Corporate and executive authority A.C.O.R.N. – C.C. : The Presidium is composed of vice presidents and one president, acting on behalf of the Presidium of ACORN – C.C. Each member of the Presidium of the self. Members of the Presidium are elected for a period to a national gathering of friends pre-determined. The Presidium may appoint a secretary and several secretaries. In the event that the appointment of more Secretaries, may be determined by the Secretary-General. The Presidium may propose amendments to the statutes and propose candidates for leading the operational activities may suggest itself as workshops and shops. The adoption of draft decision most members of the Presidium of the National Assembly of friends. To ensure conformity of the meeting, the Presidium shall draw up rules of procedure on the basis of The National Assembly of the friends that you either approve or endorse the rules of procedure applicable for the Presidium of the previous year. In the event that there are special or emergency situation in the longer term without guidance, may determine the national Assembly of friends (most VA) temporary representative. Organizational Structure A.C.O.R.N. – C.C. The association is free to create basic, district and regional organizations. The basic organization decides congregational meeting friends. District enshrine the committee’s organization meeting friends. Regional Parliamentary Assembly of the Organization enshrine friends. The basic organization of each congregational meeting friends, determines the direction of its activities. Basic decisions about how organizations work mates District Assembly and preparation of joint workshops and shops majority system. The basic organization will communicate mainly via the Internet. In each of the basic organization of the Assembly to decide as friends of the organization. Because each local organization ACORN – C.C. may have different policies and different needs and each may want something else to pay members and their leaders for the operational activities of basic organizations in designing and leading to regional organizations and counties also may have other conditions and time to carry out this work, each organization may have determine the validity, according to various needs, for example, when elected representatives to a higher authority, or to decide what it is we are going to pay, or it can be to agree. Basic organizations are free to decide themselves about this. IF gathering of friends in the organization indicated otherwise *, and the participation of 30 members of the 60% majority decides. The higher the number of members for every 100 members of the majority required shall be reduced by 1% (ie 101 = 59%, 201 = 58%, etc.). For the district, provincial assemblies and elected representatives and make decisions only with the chosen voice of the grassroots organizations. The basic organization elects its most tasks for the executive branch as necessary to higher authorities in the regional assembly of friends and through their representatives. Just choose the tasks for the regional meeting to gather friends and comrades. District and County Assembly of friends are held as often as most of their IP in the decision by majority vote of all the IP in their area. The training workshop, shop each basic organization members decide to gather friends, ACORN – C.C. it operates according to a majority of all the IP. Head for the operational activities of the Assembly chooses friends again be decided by majority system. Head can be designed to the same function several times in succession decisions of the Assembly of friends in person and specific (for example, each different and other times it is because each organization ACORN – CC can be in different conditions and selected leaders can have different time, etc.). Number of leaders depends on meeting friends, who shall decide by majority system .. * (Assembly buddies can determine otherwise, because such members may favor a well-deserved, and proactive as needed, therefore, must be rules in this case, elastic and applicable for each condition) Principles of management: ACORN – C.C. selected for its activity membership fee of EUR 60, -, 120 -, 250 -, 500, – CZK, or multiples thereof according to the current needs of the economy, which is determined by meeting friends, primary organization itself and decide, all members of the IP. Contributions in A.C.O.R.N. – C.C. selected only with reason and careful not to give the members of their own accord in the desire for common goals and within their own financial capabilities! For students, retirees or friends, the Assembly may determine the selection of contributions amounting to half of the membership fee without restrictions on the use of their rights in the ACORN – C.C. in half. Unemployed members may be from paying membership dues exempt. It is also not allowed to charge individuals under the minimum living according to their regular income. A.C.O.R.N. – C.C. can obtain from their activity funds from sponsors and government grants. For his work up A.C.O.R.N. – CC a financial account and can even set up for individual organizational units other accounts, according to current needs and agreements. Paid membership fee is calculated on contributions credited to the account of the association. Source of income can also be gifts and grants. Transparency: A.C.O.R.N. – C.C. create transparent conditions for farming, so that each member could see no serious obstacles, their contributions to the account, where appropriate, review the personal associations of common expenses in the account. Remedies: It is a member of ACORN – CC, properly attributed to membership fees, a decision of the authorities to be illegal or contrary to the statutes, may within 30 days from the date on which it learned about it, within 6 months of the decision to ask your manager for operational activity, or the territorial Head of the review. If the solution is the possibility of conflict of interest, the friends in the Assembly may raise an objection or a member go to a higher authority, such as district or regional gathering of friends or friends of the Presidium of the Assembly. Temporary arbitration panel or arbitrator: The head of the Assembly at the request of friends can make to conflict resolution or request for an appeal or arbitration panel of qualified arbitrators, qualified and respectable members of ACORN – C.C. either by itself or the Assembly on the recommendation of friends, decided by the Assembly of friends. The Commission shall be created one month before the anniversary of the territorial assembly, or so complicated that case was decided under the jurisdiction of the Commission to the annual regional meeting. Amendments to the Statutes: the exclusive nationwide gathering of friends can change the statutes of ACORN – C.C. by a majority decision of the Assembly of friends of all the IP.

Listen

Read phonetically

Dictionary – View detailed dictionary


en_USEnglish