News

Globální ekonomická krize prvního desetiletí 21. století signalizuje hluboké problémy systému, který čerpá omezené přírodní zdroje bez valného ohledu k regeneračním schopnostem naší planety , vyrábí stále více zboží pro uměle vyvolávané potřeby a přitom systematicky zadlužuje konečné spotřebitele, nebývale rozšiřuje příjmovou a majetkovou nerovnost mezi lidmi a odsouvá stále více lidí na okraj společnosti. Domníváme se, že tyto dlouhodobé problémy systému nebudou odstraněny obnovou hospodářského růstu, ale jejich řešení bude vyžadovat zásadní úpravy modelů ekonomických a společenských aktivit. Z těchto důvodů je nutné, aby se občané stali spolutvůrci potřebných změn, nespoléhali se pasivně na politiky, ale aktivně navrhovali, zkoušeli a zaváděli přijatelné alternativní postupy.

V České republice existuje velké množství organizací a hnutí, které se zabývají teoretickým i praktickým rozvojem alternativního systému zdola. Úsilí o změnu je však často dílčí a roztříštěné, a proto se domníváme, že je na čase tyto různé aktivity propojovat , spojovat síly a spolupracovat na solidární a všestranně prospěšné bázi.

Jedním z našich cílů je proto vytvoření propojené sítě organizací různého typu. Mohou to být družstva, ekologická, genderová či duchovní hnutí a další iniciativy a místní organizace politických stran, jedno však budou mít společné - hledají alternativy k současnému neudržitelnému systému a spoléhají přitom na aktivity zdola. Tato pestrá síť zahrnuje i spolupráci se zahraničím (s prvními kontakty na Slovensku, v Německu a Rakousku).

Read more: Mission Statement: Alternative Bottom – Czech Republic

Název : The Association of Community Organizations for Reform Now – Comrad´s Company Zkratka: A.C.O.R.N. – C.C. Český překlad: Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní – Společnost Přátel a Kamarádů Cíl činnosti: Hlavním z cílů je připravov...at workshopy, shopy a setkání s cílem seberealizace a zdokonalování umění vést dialog v různých podmínkách a spojovat v umění seberealizace a dialogu všeobecná hlediska s jednotlivými tak, aby byla dodržena pravidla psychohygieny. Usilovat, aby překonáváním konfliktů mezi lidmi nedocházelo ke ztrátě lidských vnímání, jako je empatie, lidských pocitů jako je nadšení, kulturních zvyklostí jako je lidská solidarita. Například nově hledat paradigma v překonávání zrady vlastního já ve prospěch neosobního apelu k formování institucionalizaci, či financializaci. A.C.O.R.N. – C.C. je organizací usilující o sociální a solidární společnost. A.C.O.R.N. – C.C. chce pomáhat středně a nízko příjmovým rodinám a společenským skupinám, A.C.O.R.N. – C.C jim chce pomáhat se učit organizovat. Naše snaha o vybudování naší organizace míní vést k splnění těchto našich předsevzetí a to hlavně v oblasti, kde vidíme základní nedostatky v poskytování sociální pomoci potřebným.

Read more: ACORN International provisionally affiliated ACORN - Comrade's Company in March, 2011. Welcome...

Signup!

Get breaking news, campaigns updates and more - simply enter your email address below.

Translate