News

vážení přátelé, ve videu je logo naší organizace AKORN a organizací s AKORN bezprostředně spojených jako komunity Přátelé České Republiky a Přátelé Ruska v ČR... většina účastníků demonstrace a následné diskuze není v těchto spolcích členem, berte to prosím na vědomí (přesto náš spolek byl svolavatelem a proto jsme ve videu užili naše logo)... díky za pozornost a čtěte také: http://www.akorn.cz/prazsky-majdan-ma...

Dear friends, in the video is a logo of our organization AKORN and organizations directly linked with AKORN communities like: Friends of the Czech Republic and Friends of Russia in the Czech Republic ... most of the participants in the demonstration and subsequent discussion is not a member of these clubs, take this into consideration (our association was the convener and therefore we are in the video enjoyed our logo) ... thanks for your attention.

 

Translate